Избрахме кауза, която да отговаря на посланието закодирано в името ни Тракийска гора. Послание за връщане към даровете на природата, път към истинското здраве и красота, тяхното съхранение и опазване за поколенията. Каузата ни цели да популяризира една от най-плодотворните дейности, които ние хората можем да осъществим за опазване на природата, а именно залесяването на дръвчета.

За целта решихме да залесяваме по едно дръвче за всеки продаден комплект KELLA. Клиентът закупил комплекта получава GPS координати за точното местонахождение на дръвчето, залесено от негово име. А до всяко дръвче поставяме табела с името на човекът, допринесъл за засяването на това дръвче със своята покупка.

Потози начин желаем да популяризираме сред широк кръг от хора мисията за опазване на природата. Вярваме, че с това си начинание оставяме нещо наистина значимо за поколения напред.

Имаме над 200 засадени дръвчета.